Myrtle Träblock

Detaljer

Cardas Myrtle-block är tillverkade av ett av världens mest unika träslag, Myrtlewood. Detta träd växer i nordvästra Oregon i USA (Cardas hemort). Det är extrem hårt (hårdare än Ek) och har ytterst goda resonansegenskaper. Myrtle - blocken kan användas till olika applikationer men är i första hand tänkta som kabelstöd för högtalarkablar.


Det är långt ifrån alla som känner till att det INTE är lämpligt att lägga en högtalarkabel direkt på golvet eftersom det sker en ofördelaktig elektrisk / statisk samverkan mellan kabel / golv.


Prova själv att lyfta upp kabeln med hjälp av några stöd så får ni svart på vitt. Skillnaden är större än ni någonsin kan ana..