George Cardas lyssningsrum

 

En liten blick in i Cardas privata lyssningsrum. De som har fått äran att få en provlyssning i hans lyssningsrum säger att de aldrig någonsin har hört en mer magisk återgivning.

Cardas Audio, konstruktion/lindning av kablar


En kort film som visar den mycket komplexa konstruktionen och lindningen av Cardas kablar som kräver uppemot 70 pass genom lindningsmaskinen. Detta skall jämföras med de 2 till 3 pass som de flesta kablar på marknaden tar. Ni kan se en liten glimt av George Cardas i slutet av filmen.

Animerad film om uppbyggnaden av Cardas Clear

      

En kort animerad film som visar den ytterst komplexa uppbyggnaden av Cardas Clear signalkabel.

En kort film om skärmens påverkan på kablar

 

Denna film visar hur viktig skärmningen är i alla typer av kablar samt hur viktigt det är att kablar inte ligger för nära angränsande ytor. Detta är något som få är medvetna om och samtidigt är det en enkel och billig förbättring att utföra. Ljudförbättringen är dessutom stor, så testa.  Av och med George Cardas..

En kort film om strömmens negativa påverkan i en kabel.


Få människor är medvetna om hur strömmen påverkar när den passerar genom en kabel. Denna korta film visar rent fysiskt vad som händer när man skickar en signal/ström genom en kabel. Många kan tycka att ett batteri ger massor av ström till en tunn kabel, men tänk istället på högtalarkablar där det passerar stora strömmar tidvis. Därför är detta en mycket viktig parameter att ta med vid beräkning och konstruktion av kablar. Av och med George Cardas.

Terminering via press-smidning

 

Cardas kablar (gäller högtalar- digital- grammofon- och signalkablar) termineras endast på fabrik, det vill säga de säljs inte utan spadar eller gafflar och endast i specifika längder. Anledningen är att kabeln och kontakten "kläms" i 7 Tons pressar så att kontakten och kabeln bildar en fullständigt homogen metall tack vare det enorma trycket. Tillvägagångssättet kan ses i denna film. All denna omsorg läggs för att ge den bästa möjliga musikåtergivning. Kapar man en pressad kontakt så ser man bara en fullständigt homogen metall..