Golden Reference Strömkabel

Detaljer

Golden Reference strömkabel ger det ultimata strömflödet, utmärkt isolation mellan olika komponenter och har bredbandig filtrering. Den är skärmad, inkluderar ett toroidfilter och är relativt flexibel med tanke på storleken.