Golden Precence Högtalarkabel

Detaljer

Golden Precence Högtalarkabel's konstruktion består av 2 par koncentriskt lindade Golden Section tvinnade ledare som termineras symmetriskt. Denna 4 ledade kabel konstruerades för att fylla gapet mellan Neutral Reference och Golden Reference. Golden Precence kablarna har ingen riktning. De använder samma höga kvalitet dielektrikum och koppar som man finner i våra övriga Referenskablar. Golden Precence högtalarkablar har fått höga poäng för neutralitet, transparens och det berömda Cardas mellanregistret.

  • Ytterdiameter: .510"
  • Typ av Dielektrikum: Teflon®, Luft
  • Induktans: .027 uh/ft/loop
  • Kapacitans: 168 pf/ft
  • Bi Wire Option: Ja
  • Kabelns AWG: 9
  • Typ av Ledare: Matched Propagation, Golden Ratio, Conastant Q, Crossfield, Pure Copper Litz