Golden Presence Interconnect

Detaljer

 

Golden Precence är en något förenklad version av Golden Reference och hamnar mellan Golden och Neutral Reference i produktions-linjen. Den har mindre skärmning, men använder samma ledare och dielektrikum. Den har ingen riktning såsom de övriga referenskablarna. I ljudmässiga termer bibehåller Golden Precence den neutrala åter-givning från Neutral Reference, men tillförs den ökade upplösningen från Golden reference, utan att vara så kritisk mot ett mindre korrekt lyssnings-rum eller en mindre bra inspelning.
  • Ytterdiameter: 0.420"
  • Typ av Dielektrikum: Teflon®, Air
  • RCA Kapacitans: 12 pf/ft
  • XLR Kapacitans: 7 pf/ft
  • Kabelns AWG: 26 x 4
  • Typ av skärmning: 100% koppar spiral / teflon grafit komposit
  • Typ av Ledare: Matched Propagation, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper, Litz