Golden Cross Interconnect

Detaljer

Golden Cross interconnect är den traditionella "Top Of the Line" kabeln. Multidiameter helisk hex-axial, 16,5 awg, luft-Teflon dielektrikum, luftdämpning, Gyllene Snittet, Konstant Q, Crossfield, Litz (Puh, det blev mycket teknik) och dubbelskärmad. Oerhört välrennomerad signalkabel. Odiskutabelt världens favorit - interconnect.

  • Ytterdiameter: .415"
  • Typ av Dielektrikum: Teflon®, Air
  • RCA Kapacitans: 25.5 pf/ft
  • XLR Kapacitans: 15.5 pf/ft
  • Diskreta Ledare: 174
  • Kabelns AWG: 16.5
  • Typ av skärmning: Dubbel
  • Typ av Ledare: Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper Litz