Cross Högtalarkabel

Detaljer

Cross Speaker är en högtalarkabel i mellanklass /dimension som internt är Bi-wireable. Den kan användas till i stort sett alla högtalare. Den är 10 awg och har Teflon/luft isolation, Golden Ratio Konstant Q Korsfälts Litz – ledare, Golden Ratio och Quad - axiell konstruktion med hölje av Vinyl.

  • Ytterdiameter: .585
  • Typ av Dielektrikum: Teflon®, Air
  • Q Faktor: 12.1
  • Induktans: .11 uh/ft/loop
  • Kapacitans: 34 pf/ft
  • Bi Wire Option: Ja
  • Antal diskreta ledare: 238
  • Kabelns AWG: 10
  • Typ av Ledare: Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper Litz