Clear Skivspelarkabel

Detaljer

Clear Phono är en 4-ledare version av Clear Interconnect. Den använder samma typ av matchad överförings – ledare för att uppnå den mest avslöjande Skivspelarkabel vi någonsin har konstruerat. Den är dubbelskärmad för att skydda de intrikata lågnivå signalerna som är så viktiga i denna applikation. De klangliga egenskaperna är neutral och förfinad med utmärkt utsträckning i bas och diskant.

  • Ytterdiameter: 0.430"
  • Typ av Dielektrikum: Teflon, Luft
  • Typ av skärmning: 100% spiral ochTeflon grafit komposit
  • Typ av ledare: Matched Propagation, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper, Litz