Clear Serial Bus USB

Detaljer

Cardas Clear USB är en musikalisk, neutral kabel som "låter" likadant oavsett längd och oavsett mellan vilka komponenter den kopplas. Clear är optimerad för konstant överförings – impedans istället för fullvågskaraktäristisk impedans.