Clear Interconnect

Detaljer

"Clear är fortsättningen på min strävan efter perfektion. Clear är geometrin av våran Golden reference Interconnect, men högst förfinad. Clear är rådande State of The Art dielektrikum och metallurgi. Clear sammanfogar bägge med ultrafina, tvinnade cirkulära ledare. Clear är visionen av perfekt geometri. Clear har varit mitt mest intensiva projekt. De metallurgiska framgångarna och metall testnings – teknikerna som har utvecklats från detta projekt finner applikationer långt förbi allt jag någonsin kunnat tänka mig. Insikt i det grundläggande ledare/dielektrikum – förhållandet har lett till ett nytt gränsland av förståelse och ett associerat patent, men det är den dramatiska dämpningen av kablarnas påverkan och den fullständigt oförståeliga förbättringen i djup och renhet som var den riktiga belöningen. Clear kommer att vara mitt mest bestående uttalande." – George Cardas

  • Ytterdiameter: 10,2
  • Dielektrikum: Teflon®, Luft
  • RCA Capacitans: 16 pf/ pf/ft
  • XLR Capacitance: 8 pf/f pf/ft
  • Kabel AWG: 25.5
  • Skärmning Typ: 100% spiral x 2 och Teflon Grafit Komposit
  • 4 Typ av Ledare: Matched Propagation, Golden Ratio, Constant Q, Crossfield, Pure Copper, Litz