Musical Fidelity V90 PWR

Specifikationer

V90 PWR är när den släpps ett ca 2 x 20 W slutsteg perfekt för t ex datorn eller många andra applikationer.

Mer info längre fram..